Aktuális hírek

2021. évi horgászrendek

Az oldalra felkerültek a 2021. évi horgászrendek, melyek a dokumentumok menüpontban olvashatók.

Halbeszerzés

Tisztelt Horgásztársunk!

A ma ismert halbeszerzési lehetőségek és haltermelői lehalászási tervek ismeretében tavainkba a telepítésre november elején kerülhet sor. Annak érdekében, hogy az egyesület Önnek is tudjon halat telepíteni, az Ön által választott engedély fajtának megfelelő összeget kérjük szíveskedjen

2020. november 10-ig

egyesületünk számlájára befizetni.  Lehetőség van a halasítási hozzájárulás átutalásos rendezésére egyesületünk OTP-nél vezetett számlájára, melynek száma:  11746036-20007030

Mindazok, akik nem rendelkeznek átutalási lehetőségével, a mellékelt csekken is eleget tehetnek fizetési kötelezettségüknek. Ez esetben a csekkek kizárólag a postán fizethetők be, miután az OTP-nél történő befizetés lehetősége már a korábbi években megszűnt.
Amennyiben az átutalással fizető személy nem azonos a horgásszal, a ”Közlemények” rovatban kérjük a horgász nevét feltüntetni a beazonosíthatóság miatt.
Halat telepíteni biztonságosan ugyanis csak akkor tudunk, ha megvan hozzá a stabil pénzügyi fedezetünk. Aki nem kíván 2021-ben horgászni, a fenti  határidőig ebbéli szándékát az egyesület elnökével írásban közölni szíveskedjen!

Az aktuális tudni- és tennivalókról a honlapunkon és a tavaknál található hirdetőtáblákon is tájékoztatást fogunk adni.

A tervezett telepítés a folyó horgásztevékenységet nem befolyásolja, azaz a horgászat változatlan szabályok mellett 2021. január 31-ig folytatható.

E tájékoztató nem érinti a 2021. évi egyéb (állami okmányok ára, tagdíj, társadalmi munka, őrzés) költségelőirányzatokat, ezekről és a további aktuális tudnivalókról előreláthatólag 2021. év elején fogunk tájékoztatót küldeni.

Tájékoztatásul közöljük a  2021. évi területi engedélyek árait:

Szecska:

 • Tagok:   10 db-os engedély: 20 000.- Ft
 • 15 db-os engedély: 26 000.- Ft
 • 20 db-os engedély: 32 000.- Ft
 • 30 db-os engedély: 43 000.- Ft
 • Támogatói területi engedély:
  • 20 db-os: 75 000.- Ft
  • 30 db-os: 100 000.- Ft

Gyermek jegy (Szecska és Tőzeg Tavak érvényességgel):   2 000.- Ft

Tőzeg tavak:

 • Tagok: 30 000.- Ft
 • Más egyesület tagjai:  55 000.-  Ft

A halasítással összefüggő feladataink sikeres végrehajtása érdekében együttműködésüket és támogatásukat köszönjük.

Bonyhád, 2020. szeptember 22.

Rab Zsolt
elnök

2020 éves horgászrendek

A 2020 év Tőzeg és Szecska horgászrendek elolvashatók a dokumentumok menüpont alatt.

Tájékoztató a beírókönyv használatba vételéről

A Tőzeg Tavakon életbe lépett változások miatt nem volt lehetőség a beírókönyvek elkészítésére. A félreértéseket elkerülendő az alábbi átmeneti szabályok bevezetése mellett döntött az egyesület vezetősége:

Minden horgász az első horgászata alkalmával beírja magát a beírókönyvbe oly módon, hogy a neve mellé mindkét területi jegy számát is rögzíti.  Egy horgász egy lapot „foglal” el, erre négy hónap (március; április; a lap hátoldalán május; június hónap) fogásai rögzíthetők a rovatbeosztásnak megfelelően. Miután a horgászat április 1-én kezdődik, ettől függetlenül az első táblázat akkor is a március hónap számára fenntartott.

A következő beírókönyv (július hónaptól kezdődően) természetesen már a régi rendnek megfelelően, előre elkészítve fog rendelkezésre állni.

A fenti átmeneti szabályok a gyermekhorgászokra is vonatkoznak, az ő esetükben az adminisztráció lebonyolításához a kísérő felnőttek segítségét kérjük.

Fentiekre vonatkozóan információ kérhető:

Gász László   tel: 20/326-5101

Bonyhád, 2019. március 25.

Információk a Tőzeg Tavakon horgászni szándékozóknak

A hatósági engedélyek a Városi Horgászegyesület részére megérkeztek, így a horgászidény 2019. április 1. napján indulhat.

A késedelemre tekintettel a felnőtt éves területi engedély ára 50.000.- Ft lesz.

Csekkek kizárólag az egyesület székhelyén, 7150. Bonyhád, Gyár u. 1. sz. (Gázcsere telep) vehetők át, és az OTP-ben fizetendők.

Az elkészült területi engedélyek március 29-től vehetők át ugyancsak a Gázcsere telepen.

További részletek, mint pl. a Tőzeg tavak és a Szecska tó horgászrendje a Bonyhád Városi Horgászegyesület honlapján a dokumentumok menüpont alatt találhatók.